Руските рибари имаа добар ден на работа, со преполна мрежа и едно големо изненадување внатре

Никој не очекуваше дека уловиле нешто вакво во мрежата.