Сѐ што треба да знаете за современото македонско општество (виц)

Отидете во било која свињарска фарма и погледнете што се случува. Еден дел од свињите се на коритата и си молчат. Другиот дел од свињите нервозно трчаат наоколу, квичат и грофтаат. Тоа е сѐ што треба да знаете за современото македонско општество.