Салто наназад на една нога?!

Нема невозможни работи, има само недостаток на мотивација да се направи нешто.