Само сакаше да праша нешто во автопералната

Ако сакате да прашате нешто во автоперална, очекувајте гратис темелно перење.