Само во Флорида: Додека се тркала гумата е добра

Важно е да се движите, а како го правите тоа е дискутабилно.