Шампионот во шамарање го пратија во друга „димензија“

Не сме знаеле дека шамарањето може да биде толку опасно.