Се надеваме дека судијата веќе има деца

Затоа што девојката што фрла кладиво решила да го кастрира.