Се вклучуваме во живо од парламентот на Ерменија

Обратете внимание на моментот со прецизниот фрлач на шишиња на крајот на видеото.