Сечие трпение си има свои граници, па дури и на полицајците, а девојката ги помина сите

Во денешно време, ова е далеку полошо од удирање некого.