Шефе имаме проблем!

Едно е сигурно… барем натоварија.