Шефе, ми се скрши лопатата (виц)

Градежниот работник му се јавува на шефот за да се оправда зошто работата не е завршена:
– Шефе, ми се скрши лопатата!
Шефот:
– Ништо де, потпри се на багерот…