Сега човеков убаво ќе ви објасни како се носи маска

Во раката држи запалка, а позади него има голем шифоњер.