Сега и татко малку ќе се поигра со јажето

Играта го однесе на ново ниво.