Сега ми е јасно зошто се случуваат незгоди на спортските натпревари

Причината за спортските незгоди понекогаш може да биде навистина чудна. Да погледнеме неколку примери.