Секој ден во исто време, разнесувачот на пратки запира за да ѝ даде на девојката колаче

Кратка приказна за едно големо другарство.