Секој од мајсторите на боречки вештини го изведува својот специјален удар на куклата, а особено јак е последниот

Имаше неколку навистина импресивни удари, но чекајте да дојде последниот.