Секојдневниот живот на луѓето кои живеат „во облаците“

Во источните делови од Азија, многу луѓе се соочени со суровите услови, мораат да живеат на сосема поинаков начин од она на што за нас претставува нормално. Замислете секој ден вака да си одите дома?