Семејството си го реши проблемот со тоалетната хартија

Со вакво решение, додека да се стопли времето и вирусот да го снема, не мора да му ја мислат.