Шанкерката го служи славеникот со специјални шотови на неговиот роденден

На крај дури и го фламбираше малку повеќе од планираното.