Шефе, ај покажи ми на телефонот некоја добра кучка!

Џони знае како да се наметне и да го добие она што го сака.