Шлепање заглавен трактор со преполна приколка не се прави со празна глава!

Во некои ситуации само силата не помага, треба малку да се користи и главата.