Шоферот на денот ги смеша гаста и кочницата

И после некој ќе рече жените не знаеле да возат!