Што ќе ти е трактор, кога имаш моќно Ауди? Автобусот заглавил во снегот, па шизикот со Ауди дојде да помогне.

Ваква машина не е за потценување!