Што ќе ви се случи ако фрлате шут во обичен контејнер во Холндија?

И кај нас е забрането и сите знаат дека шутот се фрла во посебни контејнери и на посебни места и пак има непочитувачи. Кај нас ако ве фатат ќе платите казна, а во Холандија ќе ве фатат и ќе научите лекција.