Што ќе ви се случи ако во Грција се шетате со турско знаме?

Веројатно истово би се случило и ако се шетате со нашето старо знаме.