Што барале од властите лицата во карантин од Бања Лука?

Балканот си е Балкан и ништо не може да го промени!