Што би направиле, ако има дете пред вас?

Некои луѓе им попуштаат на децата во игрите па децата подоцна имаат проблем да прифатат пораз.

Другата крајност е никогаш да не му се попушта па скоро секоја игра да завршува со плачење.

Било која од двете крајности не чини. Си треба баланс.