Што чуваат другарите во ковчегот?

Забавата завршува кога ќе се испразни ковчегот или евентуално ако му притреба некому порано.