Што да правите ако немате пари за автобус, а не ви се оди пешки до дома по снегот?

Девојката најде решение, на кое 99% од мажите не би се нафатиле ни за илјадници евра.