Што е твое ќе ти се врати!

Смешна ситуција со еден купувач кој излезе од супермаркет со количка и загуби нешто.