Што мислите колку време ќе му трае новата боја на колата на овој Германец?

Погерманска боја од ова не можеше да одбере!