Што прави наставникот ако некој ученик му заспие на час

Изгледа многу добро предава штом толку често се случува учениците да му спијат на час :).