Што ти се случува кога целосно му веруваш на твојот другар

Оваа игра многу прецизно ги отсликува настаните во реалниот живот.