Што всушност значат најкористените фрази? (виц)

Да разјасниме:
– Можеби… не е одговор…
– Ќе ти помине… не е утеха…
– Од утре… не е рок…
– Сѐ најубаво… не е желба…
– Е*и се… не е с*кс…