Што значи да се биде татко, во вистинската смисла на зборот

Не само што ги чува двете деца, туку и им го прави времето прекрасно и незаборавно.