Си ја заборавија другарката, која излезе малку да потверка на улица

На девојките им се погоди музиката, па излегоа на улица да потверкаат.