Си купил врата, со гратис монтажа

Се гледа дека бесплатно ја добил услугата.