Силниот ветер малку го нокаутира случајниот минувач

Ако не му пружате отпор на ветерот, туку се препуштите, може прилично лошо да завршите.