Сине оди размрдај го малку тато со новите запчиња!

Синот отиде со лазење и го поздрави тато со своите нови запчиња, на начин кој ќе го памети цел живот.