Синот тромбонист додава звучни ефекти на движењата на својата мајка и тоа изгледа смешно

Жената си работи низ дома, а синот си вежба на свој современ и забавен начин.