Сите сакаме да пукаме најлони со воздушни меурчиња од некое пакување, но детево го прави тоа на шампионски начин

Ако продолжи вака да ја користи главата, можеби и ќе се опамети :).