Сите се плашиме, но некои луѓе претеруваат со бегање од Корона

Таму сигурно нема од што да се зарази.