Сите врескаат преплашени на вртелешката, а детето оро игра на средина

Да се запраша човек има ли родители детево или се премногу исплашени за својот живот за да реагираат?