Ситното, пијано Шпанче го провоцира огромниот вратар, кој не го пушта во дискотеката

Како што поминува видеото, се чувствува фитилот како гори и доаѓа сѐ поблиску и поблиску до екплозивот.