Шизикот многу си ја сака ракијата, но таа некако не му возвраќа со љубов

Дури малку и го повреди.