Шизикот сакаше да покаже доминација додека скока од колата

Сепак покажа дека долг период нема да си најде девојка.