Шизикот си напазарил и сега со стил се враќа дома

Ваков не се станува, ваков се раѓа…