Шизикот си направи брз тест на интелигенција со моторот

Среќа па не му требаше многу време.