Шкафот со алкохол има една мала тајна

Вака не може секој да му го пие алкохолот на сопственикот.