Скапо Ферари 488 не се вози на патишта градени по македонски стандарди

Овде една обична шахта може да штрчи една педа над патот и никому не му е гајле, затоа што тендерчето си се наместило како што е ред. Во случајов не се работи за шахта, туку за излез од импровизирана паркинг гаража.